Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2015

atrammarta
Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromsowaaa sowaaa viastachura stachura

April 14 2015

atrammarta
I dusza lękiem spłonęła, że wkrótce po jej pogrzebie przyjdzie w ślad za nią kochanek, aby odnaleźć ją w niebie; wyciągnie ku niej ramiona ziemskiej wyzbyte rozpaczy i zajrzy w oczy i dawne jej niekochanie zobaczy.
— Leśmian
Tags: Leśmian

April 06 2015

atrammarta
I choć kogoś nagiego bardziej ode mnie nagiej na pewno mieć nie mogłeś, zrób coś, bym uwierzyła. (...) I choć nie wierzę by mógł być ktoś bardziej otwarty dla Ciebie niż ja jestem, zrób coś, otwórz mnie, rozbierz.
— Rafał Wojaczek
Reposted byDerylls Derylls
atrammarta
"Lecz ufając, że Ty mnie umyślnie nie krzywdzisz, powściągam się, by gestu żadnego nie czynić: nie rozumiem, gdy mówisz coś na temat próchna. Pozwalam ciału świecić dalej jak żarówka nieprzymrużonym blaskiem, ale już się waham, czy nie byłoby lepiej nagle się rozpłakać."
— Rafał Wojaczek
atrammarta
Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd, przytulania się do niej w środku nocy i słuchania jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem.
— Jakub Żulczyk
Reposted byaugustus augustus

February 28 2015

atrammarta
Mam szaloną ochotę na Twoje towarzystwo.
Bez względu na wszelkie erotyczne objawy.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz “List do żony”
atrammarta

Nie piję i nie jem - niedługo przestanę palić i zdechnę. Koniec się zbliża. 
— LISTY DO LEONA I WŁADYSŁAWY REYNELÓW, WITKACY
atrammarta
Bungo szedł z pośpiechem do domu, myśląc tylko o tym, żeby jak najprędzej zasnąć i o niczym już nie wiedzieć. Ogarnął go ostateczny wstręt do siebie, do ludzi i całego życia i czuł, że jeżeli się coś nie zmieni, nie zniesie siebie samego jednej chwili dłużej.
— Witkacy, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta

February 10 2015

0620 0fcf 390

hurtlamb:

Blooming flowers are seen near the glacial ice toe on July 14, 2013 in Kangerlussuaq, Greenland. (source)

atrammarta
2773 1762 390
Reposted fromhoroscopes horoscopes viadearprudence dearprudence

January 18 2015

atrammarta
1456 648a 390
Reposted byrtmnitwasjustmyfate
atrammarta
0279 55e1 390
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek
atrammarta
Byli w sobie zakochani. Bez przerwy wymieniali małe prezenty: ciekawe widoki za oknem, zabawne albo pouczające fragmenty lektury, przypadkowe wspomnienia.
— Kurt Vonnegut "Kocia kołyska"
Reposted fromblueinsane blueinsane viacudbezpowiek cudbezpowiek
atrammarta
4402 a658 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viacudbezpowiek cudbezpowiek
atrammarta
2780 5265 390
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek
atrammarta
0241 5a20 390
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek

August 16 2014

atrammarta
9893 e54c 390
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viafatique fatique
atrammarta
5838 e5a1 390
Reposted fromfatique fatique
atrammarta
7665 fe58 390
Reposted fromfatique fatique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl